Skip to product information
1 of 1

Dyong Herbs

Maraton #10

Maraton #10

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Provide robust body healthy, abundant vitality, nourish physiology, medicine Ginseng Velvet Maraton helps nourish organs, blood and oxygen attacked, eliminating illnesses, help live happy, live healthy, live the Life.

Thuốc Sâm Nhung Maraton, gồm có 30 loại dược thảo tinh quí thượng hạng. Ngoài việc làm cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, Thuốc Sâm Nhung Maraton còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ.
View full details