Skip to product information
1 of 1

Dyong Herbs

Zhi Bai Di Huang

Zhi Bai Di Huang

Regular price $9.00 USD
Regular price Sale price $9.00 USD
Sale Sold out
Zhi Bai Di Huang (知柏地黃丸).
200 pills, product of China
Min Shan, Mayway Corp, MW code #3630.
View full details