Skip to product information
1 of 1

Dyong Herbs

Fu Zi Li Zhong Wan

Fu Zi Li Zhong Wan

Regular price $8.00 USD
Regular price Sale price $8.00 USD
Sale Sold out
Fu Zi Li Zhong Wan (附子理中丸).
200 pills, product of China
Min Shan, Mayway corp, MW code# 3748
View full details