Skip to product information
1 of 1

Dyong Herbs

Royal Jelly #63

Royal Jelly #63

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
Royal Jelly #63, 60 capsules. (Sữa Ong Chúa Royal Jelly).
Cái tên “Sữa Ong Chúa” hay bị hiểu lầm bởi vì con ong chúa là một loài côn trùng không có vú. Mà không có vú thì làm sao mà có sữa. Mà cho dù có vú đi nữa thì một con ong chúa làm sao có thể sản xuất ra nhiều sữa như vậy. Thật ra, thay vì gọi “Sữa Ong Chúa”, chúng ta nên gọi là “Sữa Nuôi Ong Chúa” hoặc “Thức Ăn Nuôi Ong Chúa” mới đúng.
View full details